27 Mayıs 2018 Pazar 06:38
 
  • 4,707 TL

  • 5,492 TL

  • 196,80 TL

  • 103.200

Öncekiler Sonrakiler

ALTERNATİF YAKIT TÜRÜ: BİYODİZEL

Alternatif Yakıt Türü: Biyodizel
02 Kasım 2015 Pazartesi 12:53

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çanakcı ile biyodizeli ve yürüttükleri projeleri konuştuk.

Mustafa Hocam,öncelikle bize kendinizden söz edebilir misiniz?

 

1993 yılında Kocaeli Üniversitesi’ne araştırma görevlisiolarak katıldıktan bir yıl sonra YÖK tarafından, yüksek lisans ve doktoraeğitimi için ABD’ye gönderildim. Yüksek lisans eğitimimi VanderbiltÜniversitesi’nde, doktora eğitimimi ise Iowa State Üniversitesi’nde tamamladım.Yüksek lisans ve doktora eğitimim sırasında alternatif yakıtlar ve bunlarınmotorlarda kullanımı üzerine çalışmalar yaptım. Yüksek lisansta, hidrojeniniçten yanmalı motorlarda kullanımını, teorik olarak inceledim. Doktorada ise,atık bitkisel ve hayvansal yağların biyodizele dönüştürülmesi ve bunların birdizel motorda kullanımı üzerine araştırma yaptım. Doktorada yapmış olduğumçalışma, ABD’de yapılan ilk çalışmalardan olduğu için mezuniyette en iyi tezödülünü aldı ve bununla birlikte mezunlar arasındaki başarı sıralamasında %10içerisinde olduğum için de ayrıca bir ödül aldım.

 

1.5 yıla yakın bir süre Wisconsin Üniversitesi’nde  post doktora (doktora sonrası) çalışmasıyaptıktan sonra, 2002 Mayıs ayında Kocaeli Üniversitesi’ne dönerek yardımcıdoçent doktor olarak hizmete başladım. 2005 yılında doçent, 2010 yılındaprofesör kadrosuna atandım. Bir süre Teknik Eğitim Fakültesi dekanlığı göreviniyaptığım Kocaeli Üniversitesi’nde şuan Teknoloji Fakültesi dekanlığı göreviniyürütmekteyim.

 

Teknoloji Fakültesi’nin kurulmasına olan katkılarım ileyapmış olduğum akademik ve idari çalışmalar neticesinde  Kocaeli Gazetesi tarafından 2014 yılında ‘YılınBilim İnsanı’ ödülü şahsıma verildi. Bugüne kadar, 68 adet SCI indexli yayınyaptık. 2003 yılından beridir yapmış olduğumuz projeler TÜBİTAK tarafındanödüllendirilmektedir. Ancak şunu belirtmek isterim ki, bunlar şahsımın değil, çalışmalarınıbirlikte yürüttüğüm ekibimizin başarısıdır. Webometrics sitesinde yayınlananülkemizdeki en başarılı bilim insanları arasında ilk 50’de olmamız bunungöstergesidir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin çok çalışkan olması,gecelerini gündüzlerine katarak çalışmaları bizleri bu noktaya getirdi.

 

 

KocaeliÜniversitesi’nde yapmış olduğunuz projeler nelerdir?

 

2002 Mayıs ayında Kocaeli Üniversitesi’nde görevebaşladıktan sonra, yurt dışında yapmış olduğum çalışmaların ülkemize deaktarılması noktasında girişimlerde bulundum. Öncelikle üniversitemiz BilimselAraştırmalar Projesi (BAP) Koordinasyon Birimi’ne yapmış olduğum başvurularda,biyodizelin üretimi, özellikle atık bitkisel yağlardan (lokanta yağlarından) biyodizelüretimi konusunda projeler önerdim. Bu kapsamda biyodizel üretimine yönelik BAPdestekli bir pilot tesis kurduk. Bununla birlikte de İzmit belediyesi ile İzmitsınırları içerisinde bulunan lokantaların atık olarak ürettikleri yağların karakterizeedilmesi ve bunların yakıta dönüştürülmesi üzerine ortak bir proje başlattık.Bu projenin bütçesi %50 üniversitemiz %50 belediye tarafından desteklendi. Projekapsamında İzmit sınırları içerisinde bulunan 100’ün üzerinde lokanta, balıkçı,fast food, pastane gibi işletmelerin atık yağları karakterize edildi. Bu atıkyağların, hangi standartlar çerçevesinde atık olarak ayrıştırıldığı veya ilgilisektöre teslim edildiği noktasında İzmit Belediyesi’ne bir rapor sunuldu.Projenin ikinci aşamasında ise bir protokol yapıldı. Bu protokol çerçevesinde, atıkbitkisel yağlara ek olarak atık hayvansal yağların karakterize edilmesi de eklendi.Atık bitkisel yağlarda olduğu gibi atık hayvansal yağların da yakıtadönüştürülmesi ve motor üzerinde etkileri incelendi. Ayrıca, İzmit Belediyesienvanterinde bulunan bir dizel araç üzerinde performans testleri yapıldı.

 

Bu proje kapsamında İzmit Belediyesi, Mahalli İdareler Araştırma ve GeliştirmeMerkezi'nin düzenlediği ‘Üretken Belediyeler’ yarışmasında ikincilik ödülü aldı. Gerekİzmit Belediyesi gerekse üniversitemiz açısından bu ödül onurlandırıcı oldu. Bununyanı sıra, TÜBİTAK destekli gerçekleştirdiğimiz bir başka projede ise üretilenbiyodizellerin azot oksit (NOx) üzerine etkileri incelendi.

 

 

Doktora eğitiminizdenbu yana biyodizel üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Bizlere biyodizeli anlatırmısınız?

 

Biyodizel, genel olarak baktığımızda 90’lı yıllarda Avrupave Amerika’da öne çıkan alternatif yakıt türüdür. Özellikle motorine yakın birkısım özellikleri bulunduğu için, dizel motorlarda çok fazla bir değişimeihtiyaç olmadan kullanılabilen bir yakıt olması önemli özelliklerinden birtanesidir. Amerika’da %20’ye kadar Avrupa’da ise bir kısım ülkelerde %20, birkısım ülkelerde ise %7 oranlarında kullanılmaktadır. Biyodizelin kullanılmaanındaki en büyük avantajı, özellikle hidrokarbon, karbonmonoksit ve isemisyonlarını düşürdüğü için çevreci bir yakıt olmasıdır. Bununla birliktekısmen NOx oranlarında artış olduğu görülmektedir. Bilim insanları hala NOx’unazaltılması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Biyodizel, petrol kökenli yakıtlarda olduğu gibi belli birrezerve bağlı olmayan ve tarımsal olarak ürettikçe üretebileceğiniz biralternatif yakıttır. Bu nedenle petrol kökenli yakıtlar gibi bitmesi veyatükenmesi söz konusu değildir. Sürdürülebilir bir yakıt olarak değerlendirilir.Bitkisel veya hayvansal kökenli olduğu için doğada biyobozunurluk (çözülme)oranı da oldukça yüksektir.

 

 

BiyodizelinTürkiye’de kullanımı ne durumda? Gelecekte biyodizel hayatımızda ne kadar yeralacak?

 

Biyodizel, Avrupa ve Amerika’da her geçen gün yaygın birşekilde kullanılmakta olan bir yakıttır. Ülkemizde ise bir kısım ekonomiketkenlerin olması ve tam olarak biyodizel olmayan yakıtların biyodizel olarakpiyasaya sürülmesi sebebiyle bir güvensizlik oluşmakta. Bu konuda denetimler vecezalar artırılırsa ülkemizde de biyodizel oldukça yaygın kullanılabilir vetarımsal olarak çiftçilerimize de faydası olacak bir alternatif yakıt olarakdeğerlendirilebilir. Avrupa ve Amerika’da enerji tarımı adı altında biyodizelüreten çiftçiler desteklendiği gibi ülkemizde de desteklenebilir.

 

Biyodizelin gelecekte kullanımı noktasında ise gerek AvrupaBirliği gerekse ABD alternatif yakıtların kullanımını desteklediği için hergeçen gün motorin ile karışım oranı artırılmaktadır. Avrupa Birliği 2020 hedefiolarak ülkelerde %20 oranında biyodizelin katkı olarak ya da karışım olarakkullanılmasını istiyor ve bu konuda önerilerde bulunuyor.

 

Bununla birlikte alternatif bir diğer yakıt olan Biyolojikkökenli biyoetenol de ön plana çıkmaktadır. Biyoetenol, tarımsal atıklardan(şeker pancarı gibi) üretilen, benzin ile birlikte belli oranlarda kullanılmasıtavsiye edilen bir diğer alternatif yakıttır.

 

 

 

Hangi tür bitkisel vehayvansal yağlardan biyodizel üretilebilir? Biyodizelin hammaddeleri nelerdir?

 

Biyodizelin hammaddeleri arasında kanola, aspir, kolza,soya, ayçiçek gibi bitkisel yağlar ön plana çıkmakla birlikte, gıda amaçlıkullanılamayan bitkisel yağlar da özellikle son dönemlerde, biyodizel hammaddesiolarak değerlendirilmektedir. Bunlara yosun yağı örneğini verebiliriz. Yosunlarüzerinde yosun yağının miktarının arttırılması ve bu yağlardan biyodizelüretilmesine yönelik biyolojik çalışmalar yapılıyor. Bununla birlikte yineçevre açısından problem olan atık bitkisel ve hayvansal yağlar (Balık, deri,tavuk yağı, mezbahalardan çıkan atıklar vs) kullanılarak da biyodizelüretilebilir. Ancak kimyasal olarak farklı bir süreç uygulanması gerekir.

 

 

 

Biyodizel ile ilgiliüniversitemizde yapmış olduğunuz başka projeler var mı?

 

Biyodizel alanında yapmış olduğumuz projelerden biri de,biyodizelin üretilmesi amacıyla pilot tesis kurulması yönünde girişimdebulunduk. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ta bir biyodizel üretimtesisi kuruldu. Bu pilot tesis özellik olarak atık bitkisel ve hayvansalyağlardan biyodizel üretme kapasitesine sahip. Bu pilot tesisin yanında DevletPlanlama Teşkilatı tarafından desteklenen bir proje kapsamında da yakıtözelliklerini ölçebilen bir laboratuvar kuruldu. Gerek tesis gerekselaboratuvar, lisans ve doktora projelerinde kullanılıyor. Pilot tesisintasarımı tamamen bize ait olmakla birlikte, öğrencim olan Hüseyin Şanlı yükseklisans ve doktora kapsamında bu projede görev aldı. Yine aynı çerçevede atıktavuk yağlarından ve deri yağlarından biyodizel üretilmesi bir diğer projemizoldu. Bu projede ise doktora öğrencim olan, şu an yardımcı doçent doktor olarakgörev yapan Ertan Alptekin lisansüstü çalışmalarında görev aldı. Biyodizelkonusunda Kocaeli Üniversitesi’nde ilk çalışmalara ise ilk doktora öğrencimolan Doç. Dr. Necati Özsezen ve  başladık. Dr. Ali Türkcan ile birlikte degüzel projelere imza attık.

 

 

Yürütmekte olduğunuzdiğer projeleriniz nelerdir?

 

Üniversitemizde yapmış olduğumuz çalışmalar sadece biyodizelüzerine değildir. Motorlardaki yanma, performans ve emisyon kontrolü konuları üzerinede çalışmalarımız mevcuttur. Bu çalışmalardan bir tanesi homojen dolgulusıkıştırmayla ateşlemeli motorlar olarak anılan HCCI motorlar üzerinedir. Bukonuda hem üniversitemiz destekli hem de TÜBİTAK destekli yürüttüğümüz projelerimizvar. Teknik olarak bilgi vermem gerekirse homojen dolgulu motorlar, benzinli vedizel motorların avantajlarının bir araya getirilerek yanmanın kontrol edildiğibir motor konsepti olarak tanımlanabilir. Yapmış olduğumuz bir proje çerçevesindedizel bir motorda benzin ve benzin-alkol karışımlarının kullanımıaraştırılmıştır. Yine bu projemiz de ülkemizde yapılan bu alandaki ilkprojelerdendir. Bu proje doktora öğrencisi Ali Türkcan’ın tezini oluşturmuştur.Bir diğer projemiz ise şu an yürütmekte olduğumuz elektro mekanik supapmekanizması üzerine TÜBİTAK destekli bir projedir. Bu projede de bir doktoraöğrencisi görev almıştır. Burada şunu vurgulamak isterim ki yapılan bu projelerde,özellikle yüksek lisans ve doktoraların tamamlanması anlamında yürütülençalışmalar, bir ekip çalışmasının ürünüdür. Bu projeler neticesinde yapılanuluslararası ve ulusal makale ile bildiriler ülkemizde olduğu gibi uluslararasıalanda da bilim insanlarına öncülük yapmaktadır. Bunun göstergesi çalışmaekibimizin yapmış olduğu yayınlara verilen uluslararası atıf sayısıdır.

 

 

Bilim insanlarınaöncülük yapan projelere ve bunların sonunda ortaya çıkan makalelere imzaattınız. Bunun göstergesi olarak da uluslararası atıf sayısına vurgu yaptınız.Bu konuda bizi biraz daha bilgilendirir misiniz?

 

Son yıllarda yapılan istatistik çalışmalar, 10-15 yıliçerisinde ülkemizde yapılan uluslararası yayın sayısında ciddi artışlarolduğunu göstermektedir. Ancak yapılan bu çalışmalara başka uluslararası çalışmalardaatıf yapılması beklenilen düzeyde değildir. Uluslararası alanda bir makaleninbaşka makaleler tarafından referans gösterilmesi o makalenin değerini arttıranbir faktördür. Bunun göstergesi de şu anda H-index olarak kabul edilen birkriterdir. Şahsımın ve ekibimin yapmış olduğu projeler çerçevesinde çıkanmakalelerin H-index’i, ‘Web of Science’da 29, ‘Google Academic’ de ise 35olarak görülmektedir.

 

Üniversitemizdeki akademik düzeyin daha da yükseltilmesi vebir dinamizm kazanılması açısından sadece yayınların değil aynı zamanda nitelikliolarak yayınların artması gerekiyor. Öncelikle akademisyenlerin mutlaka birhedefi olması gerekiyor. Lisansüstü eğitim verme düzeyi, makale yapma, patentalma gibi konularda hedefi olan bir akademisyen dinamizm kazanarakçalışmalarını geliştirebilir. Ayrıca bu çalışmaların bir sinerji ortayaçıkartarak, daha verimli ve kaliteli olabilmesi açısından da bir ekip çalışmasışeklinde yapılması önem taşıyor.

 

Mustafa Hocam, sonolarak eklemek istediklerinizi alabilir miyiz?

 

Akademik çalışmalarda bir ekip çalışması oldukça önemlidir.Ayrıca literatürün takibi ve yapılmamış çalışmalara öncülük edip, buçalışmaları sizin yapmanız, atıf sayısını yükselten en önemli faktörlerdendir.Atıf sayısı noktasında ve literatürü takip etmede, birlikte çalıştığımız yükseklisans ve doktora öğrencilerime özellikle teşekkür ederim. Bu öğrencileriminbir kısmı şu an da öğretim üyesi durumundadır. Bunlar Doç. Dr. Ahmet NecatiÖzsezen, Yrd. Doç. Dr. Ertan Alptekin, Dr. Ali Türkcan, Dr. Hüseyin Şanlıolmakla birlikte henüz çalışmaya başladığımız araştırma görevlileri MustafaDeniz Altınkurt ve Volkan Aygül. Ayrıca bölümümdeki huzurlu ortamdan dolayıöğretim elemanları arkadaşlara ve idari personelimize, projelerimizi destekleyenüniversitemiz rektörlüğü ile TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı yetkililerine deteşekkürlerimizi sunarız.

Bu haber 929 defa okundu

DİĞER HABERLER

Kazı çalışmalarında yol çöktü, 5 aile mağdur oldu

Kazı çalışmalarında yol çöktü, 5 aile mağdur oldu

.

AK Parti kurmayları seçim stratejisini görüştü

AK Parti kurmayları seçim stratejisini görüştü

.

Saadet'in mitingi haftaya bugün

Saadet'in mitingi haftaya bugün

.

CHP'nin seçim vaatleri açıklandı

CHP'nin seçim vaatleri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim bildirgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, asgari ücretin net 2 bin 200 lira, en düşük emekli aylığının 1500 lira olacağını vaat etti.

MHP seçim beyannamesini açıkladı

MHP seçim beyannamesini açıkladı

MHP'nin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

KÖŞE YAZARLARI

ÇOK OKUNANLAR

PAYLAŞ KOCAELİ

ANKET