18 Mart 2019 Pazartesi 23:30
 
Öncekiler Sonrakiler

ÇEKER, KEYFİYETE GÖRE ATAMA YAPILMAMALIDIR

Çeker, Keyfiyete göre atama yapılmamalıdır
27 Mart 2018 Salı 14:36

.

İzmit İlce Sağlık müdürlüğünün kurum içerisinde yapmış olduğu usulsüz uygulamaların yerel basında yer alması ve yönergeye aykırı hareket edilerek Sağlık Bakanlığının yok yasılması hakkında Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Zekai Dumlupınar’ın katılımı ile Şubede basın açıklaması yaptı.

Türk Sağlık Sen olarak her zaman yapılacak her atamada ehliyet, liyakat ve mevzuat dedik. Bunu dile getirmekteki temel amacımız kamu hizmetlerini daha nitelikli yürütülmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında adaletin tesis edilmesi olmuştur.

Ne yazık ki kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma barışını ve huzurunu bozan usulsüz iş ve işlemler hakkında ısrarlı vurgularımıza rağmen yapılmaktadır.  Bunun son örneklerinden biri İzmit ilçe sağlık müdürlüğünde yaşanmıştır. 

İzmit İlce Sağlık müdürlüğü hakkında yerel basında çıkan haberler ile ilgili yapmış olduğumuz araştırmada basında çıkan haberler doğru ve gerçeği yansıtmakta olduğuna şahit olduk. Olay tam  Nasrettin hoca fıkralarını aratmayacak kadar komik bir o kadarda düşündürücü, devlet işlerinde Kanun ve yönetmeliğin nasıl yok sayıldığına ben yaptım oldu, mantığı ile devlete ait sağlık kurumlarının  yönetilmeye çalışıldığı görülmüştür.
                                                                                                                 
Birim sorumlularının nasıl belirleneceği açık ve net bir şekilde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 07.11.2017 tarih, 51275 sayılı Bakanlık oluru ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönerge’nin İlçe Sağlık Müdürlüğünün kuruluşu başlığı ile düzenlenmiştir. Mevzuat yok sayılmış, kanun yerine orman hükümleri uygulanmıştır.

Kurulacak birim sayılarının ilçe nüfusuna göre belirleneceği ve birim sorumluluğunun şube müdürleri veya uzmanlar tarafından yerine getirileceği yönerge ile düzenlenmiştir. İzmit İlçe Sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen işlemde ise birim sorumlusu olarak görevlendirilen ve imza yetkisi verilenlerin şube müdürü ve/veya uzman olup olmadığına bakılmaksızın usulsüz işlem tesis edilmiş olup açıkça hukuk çiğnenmiştir.

Sağlık Bakanlığı baypas edilmek suretiyle yok sayılmıştır. Bu kurumda benim düdüğüm öter anlayışı ile kurum usulsüz bir şekilde sevk ve idare edilmeye çalışılmıştır. 

İdarelerin bazı konularda takdir yetkisi vardır. Fakat bu yetki sınırsız değildir. Bu durum idarelere keyfiyet tanımamaktadır. Amir takdir yetkisini kullanırken kamu yararı ve hizmet gereklerini esas almalıdır. Yüksek mahkemelerin bu konuda kararları da açıktır.

Buna rağmen bu tür keyfi işlemlerin yapılması bir anlamıyla da görevi kötüye kullanmaktır. Verilen yetkileri kamu yararı yerine başka kıstaslara dayandırarak tasarruflarda bulunmaktadırlar. Bu da yanlıştır.

Türk Sağlık-Sen olarak yapılan bu birim sorumlusu görevlendirilmelerinin tekrar değerlendirilmeli Sağlık Bakanlığının yönergesine uygun görevlendirme yapılmalıdır. Bunu da kamu idaresi ve kamu yararı açısından şart olduğu ortada. Umarız ki bu hatadan kısa zamanda dönülür.

Sorumlu sendikal anlayışımız gereği konu hakkında kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirilmesi ve usulsüz işlem yapanların yaptıklarının yanlarına kar kalmaması  için konu hakkında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde 19/03/2018 tarihinde 52 Sayılı yazımızla  kuruma baş vuru yaparak gerekli bilgi ve belgeleri istedik. Belgeler sendikaya ulaştığında konu ile ilgili kamuoyu sağlıklı bir şekilde bilgilendirilecektir. 


 Usulsüz işlem yapan idareler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli müracaatları yapmak suretiyle hukuki süreci başlatacağız. Tüm sürecin takipçisi olacağız. Konu hakkında hukuki mücadelemizi her platformlarda sürdüreceğimiz bilinsin. Kurum amirlerinin keyiflerine göre kurumları yönetmelerine müsaade etmeyeceğiz.                                                                                                                                                   
Bu haber 782 defa okundu

DİĞER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

ÇOK OKUNANLAR

PAYLAŞ KOCAELİ