17 Ocak 2019 Perşembe 04:48
 
  • 5,348 TL

  • 6,101 TL

  • 223,27 TL

  • 95.411

Öncekiler Sonrakiler

OMURCA, 'UYGULAMA AÇISINDAN ÇELİŞKİLERLE DOLU'

Omurca, 'Uygulama açısından çelişkilerle dolu'
07 Mart 2018 Çarşamba 12:35

CHP Emek Büroları ve STK’lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca, yapımı planlanan Evsel Atık Yakma Tesisi hakkında bir açıklama yaptı.

CHP Emek Büroları ve STK’lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca, aynı zamanda EMEK Bürosu üyeleri olan BES Kocaeli Şube Başkanı Gülüzar Ateş ve Doğal Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mustafa Zengin ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yapımı planlanan Evsel Atık Yakma Tesisi hakkında bir açıklama yaptı. CHP İl binasında gerçekleşen açıklamada Omurca, “Bu proje gerek yer seçimi gerekse uygulama açısından çelişkilerle doludur “ dedi.


2000 TON ATIK YAKMA KAPASİTELİ

Bildiğiniz üzere kentimizde yapımı planlanan 2000 ton atık yakma kapasiteli ‘’ Evsel Atık Yakma Tesisi’’ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ nin deyimi ile ‘’Evsel Atıktan Enerji Üretim Tesisi’ gerek proje, gerek yer seçimi ve gerekse de uygulama açısından çelişkilerle dolu olup, aşağıda belirttiğimiz gibi de yanlıştır diyerek sözlerine başlayan CHP Emek Büroları ve STK’lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca,”Konu başlıkları ile kısaca özetlersek;


KONU BAŞLIKLARI

Atık yönetimi ve atık hiyerarşisi göz önüne alındığında, Evrensel düzeyde bilimsel çözümlerin; atık önleme, atık azaltma ve geri dönüşümü ile yeniden kullanımı aşamalarından sonra bertarafının hedeflenmesi gerekmektedir. Yine atık yönetiminde; biyogaz, biyomeditizasyon ve kompostlaştırma gibi metodlar da olmasına karşın ve yukarda belirtilmiş olan basamaklar tüketilmeden hemen yakarak bertarafın düşünülmesi yanlıştır. Evsel katı atık sorununun kentimiz açısından önemli bir sorun olduğunu ancak bu Sorunun sadece yakma ile bertarafının kent yaşamını ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacağı aşikardır. Halihazırda Kocaeli bölgesinde, Dilovası ve Solaklar mevkiinde 2 adet düzenli depolama alanı bulunmakta olup bunlardan Dilovası mevkiindeki ömrünü tamamlayarak kapatılmış, Solaklar mevkiindekinin de 1 yıldan daha az bir ömrü kalmıştır. Diğer taraftan yapımı planlanan tesis için bugün işlemlere baslansa bile tesisin işletmeye açılması için ortalama 5 yıla ihtiyaç vardır. Bu süre zarfında kentten çıkan atık (günlük 2000ton) ne olacaktır? Bu durumda KBB'nin ivedilikle yeni bir deponi alanı açması gerekmektedir. Planlanan tesiste de deponi alanı açılması düşünülmediği varsayılırsa biriken atıklar ne olacaktır?  Atık yakma tesisinden verim alınabilmesi için öncelikle atıkların yerinde layıkıyla ayrıştırılarak, yakma tesisine kalorifik değeri yüksek atıkların gitmesi gerekmektedir. Oysa hepimizin bildiği üzere evsel atıkların büyük oranını organik atıklar oluşturmakta halkımız henüz ayrıştırma noktasında bilinçlendirilmiş değildir.  Bu nedenle de acilen  şehrin en az 4 noktasında evsel atıkların toplanması ve ayrıştırılması için gerekli adımların atılması gerekmektedir. Ayrıştırma işleminin yapılmadığı (planlanan tesiste de ayristirma ünitesi düşünülmemektedir) bir durumda organik atıklar da dahil olmak üzere tüm evsel atıkların yakma tesisine gönderilmesi tesisten verim alınamamasına neden olacaktır. Diğer taraftan KBB nin oluşturduğu kurul ile yaptığı yer seçimi ve seçim kriterlerini de, bilimsel veriler ve mevcut yönetmelikler çerçevesinde yanlış ve sakıncalı buluyoruz. Atık yakma tesisi yer seçimi kriterlerinde, çevre birinci öncelikte tutulmalı, ekonomik ve sosyal etkenler daha sonra gelmelidir. Tesisin yapılması için seçilen yer; mevzuatlarda belirtilen kriterlerin hiçbirine uymamaktadır. Mevzuat; Evsel Atık yakma tesisi yapılacak ise ‘’ Kentte mevcut bir atık tesisi var ise onun yanına, Yok ise sanayi tesislerinin yanına yapılmalıdır. Sağlık kuruluşlarının yakınına, ormanlık alana, su havzalarının ve yer altı su kaynaklarının bulunduğu yerlere yapılmamalıdır. Yeni bir altyapı tesisi, yol yapımı vs. gerektirmeyecek bir alana yapılmalıdır. Meskun mahallerden 1 km. çaplı bir mesafe uzaklıkta olmalıdır. Diyerek yapılması gereken yeri tanımlamıştır. Seçilen yer orman sahası olup, İski’nin su havzaları bulunmaktadır. Yakınında Kocaeli Üniversitesi yerleşkesi ile KÖÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi ile yeni yapımı planlanan hastane alanı mevcuttur. Seçilen yerde altyapı olmadığından bunlarda bir masraf gerektirmektedir. Yine yapımı planlanan tesiste yeni bir deponi alanı olmayacağından (Belediye yetkililerinin belirttiği üzere) ortaya çıkacak olan atık maddelerin Solaklar’ a nakliyesi esnasında kirlilik, şehiriçi trafiğinde karşıklık ve yoğunluk olacaktır.


DOĞRU YÖNDE BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Değerli Kocaeli Halkı; Türkiye artık atık bertarafını değil atık önlemeyi konuşmalıdır. Artık ağaç talanı, çevre katliamı gibi yanlışlardan bir an önce dönülmelidir. Tüm atıklar yerinde ayrıştırılmalı ve olabildiğince yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır diyerek, İl Emek Bürosu olarak, atık yönetimi ve atık hiyerarşisinin basamakları tüketilmeden, yerinde ayrıştırma gerektiği gibi yapılmadan, dünya sıfır atığı konuşurken kentimizde Evsel Atık Yakma tesisinin konuşularak inşaasına geçilmesinin ve KBB'nin tesis için belirlediği yerde yapılmasının yanlış ve son derece sakıncalı olduğunu, yapılması durumunda karşı karşıya olduğumuz yığınla soruna ek olarak kentsel yaşamımızda ulaşım, çevre ve sağlık temelinde ciddi sorunlara kaynak oluşturacağını, kentsel yaşamımızın sürdürülebilirliği açısından ciddi bir risk oluşturacağını, kente karşı duyduğumuz bilimsel ve sosyal sorumluluk çerçevesinde beyan ediyor ve tüm sorumluları uyarıyoruz.  Kocaeli'nin halkımızı ilgilendiren tüm sorunlarını bilimin ışığında irdeleyerek kamuoyunu doğru yönde bilgilendirmeye devam edeceğiz.Bu haber 362 defa okundu

DİĞER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

ÇOK OKUNANLAR

PAYLAŞ KOCAELİ