19 Mart 2018 Pazartesi 19:45
 
  • 3,940 TL

  • 4,856 TL

  • 166,40 TL

  • 115.518

Öncekiler Sonrakiler

BAROMUZ GÜÇLENİYOR

Baromuz güçleniyor
08 Ekim 2015 Perşembe 19:23

Kocaeli Barosunda 15 yeni avukat yemin ederek Ruhsatlarını Baro başkanı Av.Sertif Gökçe’nin elinden aldı.

Av.Betül Denizeri, Av.Engin Kolat, Av.Emine Cengiz, Av.Merve Özyılmaz, Av.Selim Ordu, Av.Hatice Nihan Uslu, Av.Sümeyye Temizel, Av.Pınar Sevici, Av.Ali Ata, Av.Berna Güner, Av.Enes Arda, Av.Orkun Utkubaş, Av.Osman Can Ayaz, Av.Ayşen Demirtakan  ve  Av.Pınar Çidem, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda Gerçekleşen Yemin Töreni ruhsatlarını Kocaeli Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin elinden aldı. Törene yemin ederek göreve başlayan Avukatların  aileleri de katıldı.
Baro Başkanı Av.Gökçe ruhsat töreninde yaptığı konuşmada genç meslektaşlarına öğütler verdi.
Av.Gökçe konuşmasında şu görüşlere yer verdi;
 
 İnsanlığın ve çağdaş toplumların çağımızda ulaştığı en ideal sistem çoğulcu ve katılımcı demokrasidir. ÇAĞDAŞ, ÇOĞULCU, KATILIMCI DEMOKRASİ BİR DENGE VE UZLAŞMA REJİMİ olduğu gibi, hem bir yönetim biçimi hem de kamusal alandan özel alana kadar uzanan ve bütün bu alanları etkileyen, değiştiren ve dönüştüren bir yaşam biçimidir.
insanlığın ve çağdaş toplumların ulaştığı katılımcı ve çoğulcu demokrasi hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, insan hak ve özgürlüklerine dayanan hukuk devleti ile taçlanmadıkça yaşayamaz. Hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığının olmadığı ülkelerde çağdaş demokrasiden söz edilemez.
Bu bağlamda demokrasi, halkı zorbalıktan korumak ve özgürleştirmek için siyasi iktidarı kuvvetler ayrılığı ilkesi ile sınırlamayı ve denetlemeyi temin eder. Bu yolla yönetimde keyfiliği önlemeyi, siyasi iktidarı hukuk ile bağlamayı sağlar. Devletin en başta gelen görevi ise, bağımsız ve tarafsız yargı organının hayat vereceği ve devletin diğer organlarının her koşulda bağlı olacağı hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirir.
Ne var ki tarih, siyasetin doğasından kaynaklanan nedenlerle hiçbir siyasal iktidarın yargıya karşı saygılı, ölçülü, mesafeli ve duyarlı olmadığını göstermektedir. Siyasal iktidar ülke yönetiminde ve ülkenin kaderinde sadece kendisini sorumlu kabul etmiş ve kendisi dışındaki güçleri ve kurumları yok saymıştır.
Yargı, hep icraatı engelleyen bir ayak bağı gibi algılanmıştır. Oysaki kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği denetleme ve dengeleme işlevini gören yargı, aynı zamanda bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyan, gözeten ve güvence altına alan tek güçtür.
Özelikle son yıllarda parlamenter sistemde ki bu denge sürekli yargı aleyhine değiştirilmekte, hukuk devleti ilkesi adeta rafa kaldırılmış durumdadır.
Yargı, yürütmenin sanki bir organıymış gibi algılanmakta ve yürütmenin talimatları doğrultusunda çalıştırılmaktadır.
Bu süreçte kamuoyunca bilinen ve takip edilen bir çok davada verilen kararlar, toplumun vicdanını tatmin etmemiştir. Bütün kararlar tartışma yaratmış, hukuki olmaktan çok siyasi olarak değerlendirilmiş ve yargıya olan güveni ciddi manada sarsmıştır.
Cumhuriyet tarihi boyunca, yargı organlarının vermiş olduğu bir çok yanlış veya hatalı kararlar olmuştu; ama yargı kararlarının hiç uygulanmadığı bir dönem olmamıştı. Yargı kararlarının uygulanması hukuk devleti açısından oldukça önem taşımaktadır. Çünkü hukuk devleti; hukukun üstün olduğu, hukuk kurallarının onu koyanlar da dahil olmak üzere herkesi ve her kuruluşu bağladığı, kişilere hukuk güvenliğinin sağlandığı devletin tanımıdır. Oysaki son yıllarda yargı kararlarının uygulanmadığını sıklıkla görmekteyiz. Özellikle İdare Mahkemeleri kararları ve Danıştay kararları ülkemizde idare tarafından uygulanmamaya başlamıştır. Bu da hukuk devleti ilkesini ortadan kaldırır duruma getirmiş, bireylerin hukuka karşı bakış açısını değiştirmiştir. Anayasamızın 138. Maddesi "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" demektedir. Anayasamızın 10. Maddesinde kanun önünde herkesin eşit olduğu belirtilmiş, 11. Maddesinde ise "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır" denilmiştir. Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere son yıllarda ülkeyi yönetenler yargı kararlarını uygulamayarak yargı organını ve Anayasayı yok saymaktadırlar. Bunun sonucu olarak da Devlete ve ne yazık ki hukuka olan güven ortadan kalkmaktadır.
Bütün bu olumsuzluklara ve hukuksuzluklara rağmen umudumuzu hiçbir zaman yitirmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bizler, hukukçular, barolar, gençler ve bugün burada yemin edecek olan genç meslektaşlar, yani hepimiz, hukuk devletinin tam anlamıyla yerleşmesi için, demokrasi için, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü için çalışacağımıza ve bu uğurda her zaman ve her zeminde mücadele ettiğimiz gibi bundan sonra da mücadele edeceğimize söz veriyoruz.
Bugün aramıza katılacak olan
sevgili genç meslektaşlarım,
Sizler avukatlık staj eğitimini başarıyla tamamladınız. Bugün edeceğiniz yemin ve alacağınız ruhsat ile meslek yaşantınıza adım atacaksınız. Öncelikle sizleri kutluyor ve tebrik ediyorum.
Sizleri yetiştiren ve bugünlere getiren ailelerinize ve staj döneminde sizlere yol gösteren meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
Sizlerin avukatlık mesleğini edeceğiniz yemine her zaman bağlı kalarak ve avukatlık mesleğinin kurallarına ve mesleki dayanışma ilkelerine uygun olarak yapacağınıza inanıyorum.
Mesleğinizi yaparken şimdiki bilgilerinizle yetinmeyip her zaman kendinizi yenilemek ve geliştirmek zorunda olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın.
İyi bir avukat her zaman,
analitik düşünür,
yaratıcı olur,
sürekli araştırır,
güçlü bir iletişimi olur,
azimlidir, etkili konuşur,
sürekli eğitim alır,
çok okur,
yazı ve konuşma dili mükemmeldir
ve her şeyden önce mütevazidir.
Unutmayın ki; kişisel ve mesleki itibar avukatın en önemli sermayesidir ve ne pahasına olursa olsun korunmalıdır.
Sizlerin her zaman ve her ortamda hukukun üstünlüğünü, Demokratik Hukuk Devletini, bireysel hak ve özgürlükleri savunacağınıza ve bu yolda çaba göstereceğinizi biliyor ve bunu sizlerden istiyorum.
Sizlere başarı dolu yarınlar diliyorum, yolunuz açık olsun.
Bu haber 1335 defa okundu

DİĞER HABERLER

Cemal Turgay vefat etti

Cemal Turgay vefat etti

İzmit bir çınarını daha kaybetti

ABD’deki Kar Heykel Festivali’nde İstiklal Marşı Gururu

ABD’deki Kar Heykel Festivali’nde İstiklal Marşı Gururu

KOÜ Değirmendere Ali Özbay MYO Müdür Yrd. ve Heykel Bölümü öğretim üyesi Dr. Ceyhun Konak ABD colorado 28. Breckenridge Kar Heykel Festivaline davet edildi.

Diller farklı olsada Müzik dili hep aynı

Diller farklı olsada Müzik dili hep aynı

.

O’ nun adı Musa Çakmak…

O’ nun adı Musa Çakmak…

Takım Elbiseye can veren adam

Dünyada bu kadar kolay hukukçu yetişmiyor

Dünyada bu kadar kolay hukukçu yetişmiyor

Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe İle Hukuk Sistemi Üzerine…

KÖŞE YAZARLARI

ÇOK OKUNANLAR

PAYLAŞ KOCAELİ