bil anakolej
02 Temmuz 2020 Perşembe 11:52

HİÇ KİMSE BEN BU KARARI TANIMIYORUM DİYEMEZ

28 Şubat 2016 Pazar 17:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ü tahliye eden Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına ilişkin "Şunu çok açık net söylemek durumundayım, bu olayın ifade özgürlüğü ile yakından uzaktan bir alakası yoktur, bu bir casusluk davasıdır. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar ama onu kabul etmek zorunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum" demişti.


Erdoğan’ın bu çıkışı AKP’liler tarafından memnuniyet, muhalefet için isyan konusu oldu.
Ben kararı iki açıdan değerlendirmek istiyorum.
Mahkeme, Yargıtay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar bir taraf için sevindirici, diğer taraf için üzüntü verici olabilir.
Sonuçta insanlarda kararları buna göre yorumlayabilirler.
Eleştirebilirler, beğenmeyebilirler…
Bu gayet doğal.
Ama hiç kimse,
Bu hiç kimseye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dâhil hiç kimse bu kararı tanımıyorum diyemez.
Kabul etmek zorunda değilim diyemez.
Herkes kabul etmek zorundadır.
Yargı kararları lehte olanların kabul, aleyhte olanların isyan edeceği bir duruma getirilemez.

O zaman bireysel hak aramaya zemin hazırlanır.


Hâlbuki Erdoğan’ın tanımıyorum dediği Anayasa kararı kanunda belirtilmiş.

Ne diyor kanun?


Madde 153 Anayasa Mahkemesinin Kararları
Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.
İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.


Şimdi buradan bende açıkça ilan ediyorum.
Anayasa Mahkemesinin kararını bende tanımıyorum.
Çünkü Anayasa Mahkemesi bizzat beni de ilgilendiren bir karara imza attı.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "... Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler (dikkate alınmaz)" ibaresi üzerine Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı.
Anayasa Mahkemesi bu başvuru sonucunda ilgili yasa kuralını Anayasa'nın 2, 10 ve 60. maddelerine aykırı bulunarak 25.12.2014 tarihinde iptal etti. Mahkemenin kararı 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İşte bende tam burada bu mahkeme kararını tanımıyorum o zaman.
Çünkü 2015 yılından önce emekli olanlar bu haktan yararlanamıyor.
Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı geriye işlemiyor.
Ama ben mağdurum.
Benim gibi yüz binlerce memur emeklisi mağdur.
Benim Devletten tam 6,5 yıl alacağım var.
Ben 36.yıl 4 ay hizmet süresi ile emekli olup 32 bin TL ikramiye aldım.
Yıla böldüğünde 1066 TL’ye denk geliyor.
Fazla çalışma sürem göz önüne alındığında benim Devletten 6933 TL alacağım var.
Ama Devlet vermiyor.
Niye biliyor musunuz?
Anayasa Mahkemesi kararı geri işlemediği için.
Yüz binlerce memur emeklisi için yasal düzenleme yapmaya gerek görmüyor Hükümet.
Altta kalan canı çıksın misali.
Tamam, madem Cumhurun başı bu karara saygı duymuyor, Bundan sonra benimde hiçbir mahkeme kararına saygı duymamı kimse beklemesin o zaman.
Var mı itirazı olan?
Valla sizi Erdoğan’a şikayet ederim  ona göre!!!

boş verin yattığınıza sayın olsun bitsin

sami yusuf
29 Şubat 2016 Pazartesi 11:31

boş verin yattığınıza sayın olsun bitsin

0 Beğendim
1 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI

ÇOK OKUNANLAR

PAYLAŞ KOCAELİ