18 Haziran 2018 Pazartesi 03:20
 
  • 4,733 TL

  • 5,494 TL

  • 194,15 TL

  • 94.541

Öncekiler Sonrakiler

YENİ TAHLİYELER OLACAK

07 Eylül 2016 Çarşamba 10:10

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği Değişti

Değerli meslektaşlarım,

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeli'ne geçici madde eklendi.

Yeni tahliyeler olacak.


Eklenen geçici maddeye göre;

5275 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi gereğince istisna tutulan suçlardan hükümlü olanlar hariç olmak üzere 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, beş yıldan az hapis cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumlarına alınan hükümlüler, en geç üç gün içinde yapılacak ilk gözlem sonucu iyi halli olduklarının tespit edildiği takdirde bu yönetmeliğin 10 ncu maddesine göre açık kuruma ayrılabilirler.

Değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe giriyor.

Değişiklik hükümlerini Adalet Bakanlığı yürütüyor.

Peki 5275 sayılı kanunun geçici 6. maddesi gereğince istisna tutulan suçlar neler?

15 Ağustos'taki değişikliği aynen aşağıya alıyoruz.


Geçici Madde 6 – (Ek: 15/8/2016-KHK/671/32 md.) 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun; a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre “iki yıl”, b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı”, olarak uygulanır.

YORUM : Denetimli serbestlikten faydalanmak için kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmek gerekiyor. Açığa ayrılma yönetmeliğinde yapılan daha önceki değişiklik ile birlikte belirli suçları işleyenler için 1/5'ini kapalı da geçirme şartı 1/10 'a çıkarılmıştı. Bu şekilde kapalı cezaevleri neredeyse boşalmış açık cezaevlerinde yer kalmamıştır.

15 Ağustos değişikliği ile kapalı cezaevlerindeki doluluk oranlarını düşürmek için denetimli serbestlikte faydalanma şartları değişmiş ve cezaevlerinde boşalma olmuştu.

Bu değişiklikle beraber yine kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine yoğun bir geçiş olacak. Sonrasındaki süreçte de yine 1 Temmuz tarihinden önce işlenen suçlar açısından infaz kanununun lehe olan hükümleri uygulanmak suretiyle açık ceza infaz kurumlarından tahliyeler başlayacak.

İnfaz hukuku biz avukatların doğrudan ilgi alınına girmiyor ise de ceza almış olan bu müvekkillerinizi bildirmenizde fayda var.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI

ÇOK OKUNANLAR

PAYLAŞ KOCAELİ

ANKET